Servi
150
Luftmotorer
Pneumatisk ventilblokk
Pneumatiske aktuatorer
Vakuum "Magic Gripper"
Vakuum - ejektorer og sugekopper

Pneumatikk og vakuum - systemer og komponenter

Servi har vært en betydelig leverandør av pneumatikk, vakuum og industrielle komponenter i mer enn 40 år. I løpet av denne tiden har vi opparbeidet oss solid portefølje av velrennomerte leverandører - Metal Work, Vmeca, Enidine, Meg Industry, SPX, Globe Benelux and PHD Inc., m.fl.


Vi leverer komponenter og systemer og vi er totalleverandør til maskinbyggere, byggeindustrien, marine-/offshore, næringsmiddelindustrien, helsesektoren og utdanningssektoren - for å nevne noen. Spør oss om komplette systemer eller kundespesifiserte kompoenter. Servi tilbyr design og produksjon -  både i eget hus og via våre leverandører. Se vår brosjyre (NO)


Aktuatorer

ISO 6432 mini-sylindere, ISO 15552 standard-sylindere, kompaktsylindere, stangløse stempelsylindere, vridbare og V-låsaktuator.

Ventiler

In-line ventiler, flensventiler ISO / Namur, ventilregulatorer og feilsikring / SAFE luftventiler.

Air treatment

Luftfiltre, trykk-regulatorer,  flow-regulatorer, lavregulatorer, dampregulatorer, ONE


Tilbehør

Logikkelementer, tilleggsventiler, trykkforsterkere, manifolds og støydempere


Syrefast pneumatikk

Ventiler, sylindere, luftbehandlingsutstyr og motorer


Fittings

Push-in automatiske fittings, push-quick fittings, rørfittings, push-in automatic fittings for næringsmiddelindustrien, syrefast fittings og line-on-line ventiler


Luftmotorer

Stempelmotorer, vingemotorer og motorenheter


Gassforsterkere og høytrykkspumper

Gassforsterkere, høytrykk test-pumper og høytrykk test-systemer


Robotverktøy

Gripere, verktøy-bytter og vakuumverktøy


Vakuum

Ejektorer, sugekopper, vakuum tilbehør, "V-grip" løfteplater, "Magic" gripere og transportsystemer

Copyright © 2019 Servi Group